Teemat

VAALITEEMAT

Ajan kampanjassani ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa.

Reilu yhteiskunta

Ihmisoikeuksien tulee olla kaiken politiikan keskiössä. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeudet. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on olennainen osa reilua yhteiskuntaa. Jokaisen toimeentulo on turvattava ja köyhyyttä torjuttava. Intersektionaalinen feminismi ja antirasismi ovat minulle tärkeitä arvoja.

Ilmasto

Ylikulutukseen ja fossiilikapitalismiin perustuva yhteiskuntajärjestelmämme on kestämätön. Tässä päättäjillä on ensisijainen vastuu – ekologinen siirtymä on aloitettava viipymättä. Ilmaston lämpenemisen ja luontokadon pysäyttämisen tulee olla politiikan prioriteettilistan kärjessä, ja tähän tulee ohjata rahoitusta asianmukaisesti. Siirtymässä on ensiarvoisen tärkeää huomioida sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja turvata ihmisoikeuksien toteutuminen.

Eläimet

Eläinoikeudet on nostettava politiikan keskiöön. Tiedämme, että eläimet ovat tuntevia yksilöitä, jotka kykenevät kokemaan kipua ja kärsimystä. Tästä huolimatta lainsäädäntömme mahdollistaa kärsimyksen aiheuttamisen eläimille. Uusi eläinten hyvinvointilaki ei valitettavasti tule muuttamaan tätä asiaa. Ensi vaalikaudella on tärkeää aloittaa siirtymä kohti yhteiskuntaa, jossa eläinten oikeudet ovat itsestäänselvyys. Esimerkiksi turkistarhaus tulee lakkauttaa Suomessa pikimmiten.